CAMPAIGN“Road To The Sea”


친구와 계획 없이 떠나는 로드트립.

끝없이 펼쳐진 시골도로와 여름날 오후의 노곤한 태양,

야자수 그늘이 드리워진 풀,시원한 바람과 짧은 낮잠.

그리고 마침내 도착한 곳은. 

사람없이 고즈넉한 탁 트인 바다.


2016년 DAZE DAYZ의 이야기는 ‘바다로 향하는 로드트립’ 입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

 


 

 top

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close